Aanvragen

U kunt een aanvraag uitsluitend indienen door gebruikmaking van het aanvraagformulier op deze website (aanvragen in de vorm van een brief of een e-mail kunnen niet in behandeling worden genomen).

Aanvragen als hulpverlenings- of begeleidingsorganisatie
Wilt u als hulpverlenings- of begeleidingsorganisatie een aanvraag indienen, ga dan via onderstaande knop naar het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier hulpverlenings- of begeleidingsorganisatie

Aanvragen als particulier
In uitzonderingsgevallen kunt u als particulier, dus zonder tussenkomst van een hulpverlenings- of begeleidingsorganisatie, een aanvraag indienen. Het bestuur van de Kuurmanstichting beoordeelt of uw aanvraag in behandeling wordt genomen.
Wilt u als particulier een aanvraag indienen, ga dan via onderstaande knop naar het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier particulieren

Vul de gevraagde gegevens zo compleet mogelijk in. Het is dan gemakkelijker om uw aanvraag te beoordelen. Onvolledige aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding naar de Kuurmanstichting gestuurd. Derden zijn hierdoor niet in staat uw gegevens te lezen.

Als u het aanvraagformulier verstuurt, geeft u daarmee tevens toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door de Kuurmanstichting (zie onze Privacyverklaring onderaan deze pagina). Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, geldt deze toestemming ook voor het verwerken van relevante persoonsgegevens door de accountant van de Kuurmanstichting.

Het is noodzakelijk dat u alle stukken (uitkeringsspecificaties, salarisspecificaties, nota's enz.) die van belang zijn voor het beoordelen van uw aanvraag, meestuurt, bij voorkeur digitaal.
U kunt dit doen door onderaan het aanvraagformulier op 'Kies bestanden' te klikken en het bestand/de bestanden te selecteren welke u wilt meesturen.
Let op: als u meer dan één bestand wil meesturen, zorg er dan voor dat deze bestanden op uw computer onder of naast elkaar staan, zodat u ze in één keer kunt selecteren. Mocht dit onverhoopt niet lukken, stuur dan de extra bestanden naar ons e-mailadres: info@kuurmanstichting.nl.

Als u (een deel van) uw bewijsstukken niet digitaal kunt insturen, kunt u deze kopiëren en toezenden aan het secretariaat van de Stichting G. Kuurman Hzoon, Tusseler 9, 7241 KA, Lochem.

Nadat u alle van belang zijnde rubrieken van het formulier volledig hebt ingevuld, klikt u op Verzenden.