Uitkeringen

Als u in financiële problemen verkeert en u als gevolg daarvan niet in staat bent om noodzakelijke uitgaven te doen of behoorlijk in uw onderhoud te voorzien, kunt u dat kenbaar maken bij een hulpverlenings- of begeleidingsorganisatie zoals bijvoorbeeld het tot de organisatie van de gemeente Lochem behorende ''t Baken' waarin professionals van verschillende disciplines samenwerken, Stichting Welzijn Lochem, bewindvoeringsorganisaties enz. (wellicht ben u al cliënt van een dergelijke organisatie).
Soms kan het ook uw huisarts zijn waar u uw financiële problemen meldt.
Zie verder de links onderaan elke pagina.

Genoemde organisaties/instanties/personen beoordelen vervolgens uw situatie en gaan na of er voldoende redenen zijn om een aanvraag bij de Kuurmanstichting te doen. Als dat zo is, dienen zij de aanvraag in. Ook kunnen zij zelf het initiatief nemen om voor u als cliënt een financiële bijdrage van de Kuurmanstichting te vragen. Uiteraard gebeurt dat alleen na overleg met u.

In uitzonderingsgevallen kunt u zelf, dus zonder tussenkomst van een hulpverlenings- of begeleidingsorganisatie, een aanvraag indienen. Het bestuur van de Kuurmanstichting beoordeelt of uw aanvraag in behandeling wordt genomen.

Voorwaarde voor het verkrijgen van een uitkering van de Kuurmanstichting is dat er in ieder geval geen andere mogelijkheden (meer) zijn om uw financiële problemen te verlichten.