Privacyverklaring

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bestaat uit de toestemming die u geeft voor deze verwerking door de Kuurmanstichting.

De Kuurmanstichting verwerkt persoonsgegevens van aanvragers met het doel de aanvraag te toetsen aan de doelstelling van de stichting.

De Kuurmanstichting deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen (bijv. de Stadsbank of een andere hulpverleningsorganisatie) als dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is voor de beoordeling van de aanvraag. Voor het delen van bedoelde gegevens wordt aan u toestemming gevraagd.

U hebt het recht om de door de Kuurmanstichting vastgelegde persoonsgegevens in te zien. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij de secretaris van de stichting (klik op de link 'Contact' in de menubalk).

Indien de Kuurmanstichting afwijzend besluit op uw aanvraag hebt u de mogelijkheid om de verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U kunt dit dan melden aan de secretaris van de stichting (klik op de link 'Contact' in de menubalk). Uw gegevens worden dan verwijderd.

De Kuurmanstichting bewaart uw persoonlijke gegevens voor maximaal vijf kalenderjaren.

Onze partners Google en het hostingbedrijf Sitework voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).