Achtergrond

De Kuurmanstichting is vernoemd naar de heer Geert Kuurman. 

Hij werd op 5 mei 1893 in Meppel geboren en vertrok op 22-jarige leeftijd als dienstplichtig militair naar Bandung, Nederlands-Indië. Later was hij in deze toenmalige Nederlandse kolonie werkzaam als directeur-eigenaar van de NV Kawi Ceara Cultuur Maatschappij en bezat hij plantages met een omvang van in totaal 27 ha.: 25 ha koffie en voor het overige kapok, peper, vanille enz.
Veel van zijn bezittingen aan plantages en gebouwen gingen verloren als gevolg van de Japanse bezetting. Niettemin hadden zijn activiteiten hem in staat gesteld een bepaald vermogen op te bouwen.

Na een verblijf van ruim 38 jaar keerde Kuurman terug naar Nederland. Tot zijn overlijden op 30 augustus 1973 woonde hij in Lochem.

In de 60-er jaren van de vorige eeuw bepaalde hij bij testament dat zijn gehele nalatenschap na zijn overlijden moest worden ondergebracht in een nog op te richten stichting. De stichting ontstond op 30 augustus 1973.

De jaarlijkse opbrengst van zijn nalatenschap stelde de heer Kuurman grotendeels beschikbaar voor liefdadigheidsdoelen. 

De officiële naam van de stichting is Stichting G. Kuurman Hzoon